Trofeele companiei

SA «Bucuria» este un participant permanent la expoziţiile republicane şi internaţionale, laureat al celor mai prestigioase diplome şi premii. Si acest fapt nu este de mirare: doar SA «Bucuria» este ceam mi mare întreprindere de cofetărie din Republica Moldova care produce peste 450 de denumiri de produse.

Printre trofeele SA «Bucuria» sunt medalii, diplome, semne de onoare, certificate, titluri… Vom numi doar câteva dintre ele.

Succesele SA «Bucuria» au fost menţionate cu astfel de trofee înalte şi autoritare ca EUROMARKET AWARD (Bruxelles, 1994), EARTHMAKER AWARD (Malta, 1998), INPEX XIV (SUA, 1998), pe care întreprinderea le-a primit pentru cooperarea în domeniul comerţului internaţional, dinamică şi progres în condiţiile economiei de piaţă.

Calificarea înaltă şi măiestria profesională împreună cu aplicarea noilor tehnologii moderne asigură întreprinderii o calitate stabil înaltă a producţiei lansate.

În octombrie 2001, Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate a certificat sistemul de calitate la SA «Bucuria» în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:1995 şi a fost eliberat certificatul de conformitate Nr. SNC MD SC16 21 0019 01.

În iulie 2003, conform rezultatelor certificării repetate petrecute de către Organul European de certificare – TUV CERT (Germania) SMC, SA «Bucuria» a fost certificată în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2000 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat Nr. 15 100 31772), şi de către Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate în conformitate cu cerinţele SM EN ISO 9001:2002 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat Nr. SNC MD SC 16 21 0025-03).

În iunie 2006 a fost efectuată certificarea Sistemului Integrat de management al Calităţii şi securitate a producţiei alimentare de către Organul European de certificare TUV CERT (Germania) în conformitate cu cerinţele standardului DIN EN ISO 9001:2000 şi principiile НАССР (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat №1510031772//151126187) şi de către Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2000, adaptate la standardul naţional SM SR EN ISO 9001:2002 şi principiile НАССР, stabilite în SM GOST R 51705.1:2002 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat № SNACP MD SC 030160025-06)

Calitatea produselor de cofetărie ale fabricii «Bucuria» este confirmată de Ministerul Sănătăţii al RM şi Sistemul naţional de certificare a RM, cu eliberarea certificatelor igienice şi certificatelor de conformitate.

 

Calitatea produselor de cofetărie este confirmată de Ministerul Sănătăţii al Rusie şi Sistemul naţional de certificare GOST R al GOSTSTANDART, cu eliberarea Concluziilor Sanitar-epidemiologice şi a Certificatelor de Conformitate.

 

La 23-25 septembrie 2009 a fost petrecut cu succes auditul de re-atestare a sistemului integrat de management al calităţii şi siguranţei produselor alimentare de către Organul de certificare TUV CERT (Germania) şi Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate, care a confirmat conformitatea Sistemului de Management al Calităţii şi Siguranţei produselor alimentare la întreprindere cu cerinţele standardelor ISO 9001:2008 şi ISO 22000:2005 (HACCP) cu eliberarea certificatelor corespunzătoare.