Controlul calităţii

Calitatea produselor oricărei întreprinderi este componenta de bază a competitivităţii ei. Anume din acest motiv un rol important în asigurarea unor standarde înalte unice îl are implementarea la SA „Bucuria” a sistemului de management al calităţii ce corespunde cerinţelor standardelor internaţionale seria ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP).

Sistemul de Management al Calităţii (SMC) asigură consumatorilor siguranţa în calitatea producţiei procurate, precum şi influenţează favorabil imaginea întreprinderii însăşi.

Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de activitate a companiei SA „Bucuria”. Întreprinderea activează în conformitate cu politica elaborată în domeniul managementului calităţii care este asigurată atât prin personalul de calificare înaltă şi utilare tehnică a întreprinderea, cât şi prin implementarea noilor sisteme de control.

Direcţia principală în activitatea SA „Bucuria” pentru confirmarea calităţii garantate a producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii producţiei lansare, creat în baza cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2000 şi ISO 22000 (HACCP).

În conformitate cu cele expuse mai sus, la întreprindere sunt urmărite cu stricteţe următoarele direcţii:

 • 1. Controlul la suta de procente

  asupra tuturor tipurilor de materie primă şi materiale auxiliare intrate, primite la întreprindere de la producători verificaţi, verificarea corespunderii tuturor documentelor de însoţire Certificatului Igienic al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.

 • 2. Toate tipurile de control asupra procesului de producere:

  Controlul sistematic operaţional, la fiecare oră în timpul executării procesului tehnologic:

  • verificarea selectivă a semifabricatelor, producţiei finite (conform graficului LCÎ);
  • control la întâmplar.
 • 3. Controlul producţiei finite:

  la primire:

  • LCÎ selectiv de certificare, planificat (în conformitate cu planul aprobat de către Directorul general);
  • sistematic la producere, efectuat de către laboratoarele secţiilor.
 • 4. Dispunerea de producţia ce nu corespunde GOST-ului şi de cea necondiţionată:

  semifabricatele ce nu corespund normativelor nu sunt admise la operaţiile ulterioare.
 • 5. Lucrul comisiei «De evaluare a producţiei cu necorespunderi depistate»:

  organoleptice, microbiologice, controlul siguranţei, respectarea termenilor de păstrare.

 • 6. Controlul asupra factorilor potenţial periculoşi:

  • fizici;
  • chimici;
  • biologici.
 • 7. Astăzi pentru nimeni nu este un secret

   

  faptul că unul dintre factorii de bază ai competitivităţii producţiei de cofetărie pe piaţa modernă îl constituie calitatea ei. Anume din acest motiv SA „Bucuria” acordă o atenţie foarte mare acestei probleme.

  În conformitate cu legea «Privind protecţia drepturilor consumatorului» şi regulamentul tehnic privind marcarea produselor alimentare – «Normele sanitare de etichetare» – fabrica este obligată să garanteze calitatea şi siguranţa producţiei pe durata întregii perioade de păstrare şi realizare a produsului finit.

  Calitatea tuturor grupelor de produse de cofetărie ale SA „Bucuria” este confirmată de rezultatele examinării, iar siguranţa lor este garantată de controlul tehnico-chimic efectuat de Ministerul Sănătăţii al RM. O confirmare a acestui fapt sunt certificatele eliberate de Sistemul naţional de certificare al Republicii Moldova – Certificatul Igienic şi Certificatul de Conformitate.

   

 • 8. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare este atinsă şi garantată de:

  • materia primă primită;
  • condiţiile de păstrare a materiei prime ce corespund Normelor şi regulilor sanitare;
  • scoaterea la timp a produselor de cofetărie din secţiile şi încăperile de producere;
  • condiţiile de păstrare şi expediţie ce corespund Normelor şi regulilor sanitare;
  • condiţiilor de expediere şi transportare în furgoane auto specializate şi depozitarea producţiei conform anotimpului (corespunzător în perioada de vară şi iarnă
 • 9. Desfăşurarea proceselor tehnologice

  în strictă conformitate cu regimurile tehnologice optime, cu corectarea operativă a tuturor devierilor potenţiale (organoleptice, fizico-chimice, microbiologice).

Controlul tehnico-chimic şi microbiologic încep la etapa de determinare a calităţii materiei prime şi semifabricatelor primite la întreprindere. Sunt supuse controlului şi materialele auxiliare (etichetele, correxele, croielile, cutiile, hârtia, cartonul, cleiul, etc.). Calitatea materiei prime şi materialelor este controlată nu doar în momentul primirii, ci pe toată durata etapei de păstrare. O atenţie deosebită se acordă materiei prime şi materialelor cu durată de păstrare îndelungată şi scurtă (numite produse uşor alterabile). Nici un lot de materie primă nu este introdus în procesul de producere fără autorizarea specială a LCÎ, eliberată după o verificarea minuţioasă. 

Pentru asigurarea şi menţinerea calităţii înalte în procesul de păstrare şi la etapa de realizare a produselor finite, controlul se efectuează direct în procesul de producere.

Sunt controlate transformările organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale materiei prime şi semifabricatelor la toate etapele de desfăşurare a procesului tehnologic, precum şi parametrii de bază ce caracterizează însăşi procesul: regimul de temperatură, de timp, etc.

Controlul este efectuat de către specialiştii laboratorului acreditat (certificat de acreditare Nr. SA MD CAECP LÎ 02048 din 17.07.2007).

Este efectuat controlul zilnic şi operativ al preciziei dozării tuturor tipurilor de materie primă şi aditivi alimentari ai recepturilor. Se exclud devierile în timpul dozării care duc la devieri neînsemnate de la receptură şi înrăutăţirea calităţii şi siguranţei producţiei.

 

Controlul sanitar-microbiologic este o metode auxiliară de preţ la examinarea sanitară a întreprinderii. Datorită acestei metode apare posibilitatea de a evalua nivelul stării sanitare a fabricii şi producţiei lansate.

Scopurile controlului sanitar-microbiologic au un caracter dublu:

 • în primul rând, el reprezintă profilaxia intoxicaţiilor alimentare de natură bacteriană şi prevenirea intoxicaţiilor intestinale acute prin intermediul asigurării şi realizării în magazinele alimentare a produselor de cofetărie de calitate bună şi inofensive în sens epidemic;
 • în al doilea rând, el asigură depistarea la timp a cauzelor potenţiale a admiterii în timpul producerii sau la realizarea în reţeaua de desfacere a produselor de calitate proastă, periculoase în sens epidemic. Conform rezultatelor cercetărilor sanitar-microbiologice poate fi determinată respectarea regimului sanitar la întreprindere.

Toată producţia SA „Bucuria” corespunde garantat cerinţelor sanitare: la întreprindere este efectuată zilnică analiza materiei prime, semifabricatelor, producţiei finite; prin luarea spălăturilor de pe echipament, inventar şi mâinile muncitorilor se determină starea sanitară a întreprinderii.

Controlul sanitar-microbiologic zilnic riguros al procesului de producere şi produselor de cofetărie permite depistarea potenţialelor verigi slabe (НАССР) şi eliminarea lor din timp. Urmărirea se efectuează la toate etapele procesului de producere.

Măsurile sanitare în procesul de producere şi realizare a produselor alimentare urmăresc un scop final de bază: asigurarea siguranţei produsului livrat consumatorului în privinţa infecţiilor, toxiinfecţiilor şi intoxicaţiilor de natură bacteriană şi virală. În acest scop, toate verigile procesului de producere sunt supuse unui control strict al respectării cerinţelor şi normativelor sanitare, GOST-urilor, SanPiN-urilor, MBT, cerinţelor НАССР.

Particularităţile procesului tehnologic de fabricare a produselor de cofetărie, precum şi mecanizarea şi crearea liniilor de flux exclud practic prezenţa microorganismelor în starea lor vitală. Acest fapt este favorizat şi de compoziţia chimică a însăşi producţiei: umiditatea joasă, concentraţia însemnată de zahăr, consistenţa uscată – toate acestea exclud posibilitatea existenţei condiţiilor ce favorizează înmulţirea microorganismelor.

Produsele de cofetărie sunt păstrate în depozite uscate, curate, bine ventilate, la temperaturi optime (18 ± 3) ◦С şi umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 75 %.

Laboratorul central de cercetări asigură şi serveşte ca garant a unor cercetări precise, obiective şi imparţiale de către specialiştii competenţi din punct de vedere tehnic, şi garantează calitatea şi inofensivitatea produselor de cofetărie lansate de către SA „Bucuria”.