Responsabilitate socială

Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă strategică şi influenţează interesele unui număr enorm de persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit de importante în activitatea companiei: de a tarta cu atenţie interesele societăţii, de a crea în ea a unui climat de afaceri favorabil, de a menţine condiţiile decente de muncă, bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor.

În această privinţă Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar laturii economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria» urmează permanent principiile de responsabilitate socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă, realizarea de programe sociale pentru personal, plata impozitelor, etc.